Strona główna » Johann Wolfgang Goethe » Spis rzeczy » Weimar 1775–1786
| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
WEIMAR 1775–1786

Lili, byłaś mi niedawno
Do Lili
Do złotego serduszka na szyi
Pieśń wieczorna myśliwego

Nadzieja
Żyć genialnie
Miłość bez spoczynku
Napomnienie

Troska
Kochanek w różnych postaciach
Żegluga
Przed sądem

Do księżyca
O, czemu dałeś nam głębię spojrzenia
Rozwaga

Wyprawa w góry Harzu zimą
Rybak
Śpiew duchów nad wodami

Posłannictwo poetyckie Hansa Sachsa
Moja bogini
Pieśń nocna wędrowca
Toż samo
O północy
Myśli nocne
Do Lidy

Bliskość
Do oddalonej

Granice człowieczeństwa
Boskość
Król olch

Śpiewak
Mignon
Tylko kto zna tęsknotę
Największa strata

Skąd myśmy się wzięli?
Samotność
Szczęście rozpoznane
Wybrany kamień
Usprawiedliwienie
Miejsce uświęcone
Nierówny związek
Miara czasu
Przestroga
Herzog Leopold von Braunschweig
Oraczowi
Grób Anakreonta
Rodzeństwo