| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
SPIS RZECZY

POEZJE

Frankfurt– Lipsk–Frankfurt
1749–1770

Do Anety
Do snu
Aneta do swojego kochanka

Krzyk

Do moich pieśni

Noc poślubna

Szczęście prawdziwa
Piękna noc
Radość ze szkody
Szczęście i sen
Odmiana
Radości
Mizantrop
Niewinność
Szczęście oddalenia
Do Luny
Rozstanie
Ody do przyjaciela

Sturm und Drang
Strasburg–Wetzlar–Frankfurt
1770–1775

Czy cię kocham, nie wiem sam
Witanie i żegnanie
Pieśń majowa
Z malowaną wstążką
Ach, jak ja za tobą tęsknię
Krysta
Szpetne oblicze
Różyczka polna
Fiołek
Pieśń wędrowca wśród burzy
Śpiew Mahometa
Orzeł i gołąb
Prometeusz
Ganimed
Król w Thule
Posłanie ducha
Do Kronosa woźnicy
Pieśń o grafie Fryderyku
Niewierny chłopiec
Dopisek do Cierpień młodego Wertera
Nowa miłość, nowe życie
Do Belindy
Na jeziorze
Widok ze szczytu
Tęsknota
Rozkosz smutku
Zostań, zostań przy mnie
Ratunek
Doznanie jesienne
Park Lili
Złoty łańcuszek

Weimar 1775–1786

Lili, byłaś mi niedawno
Do Lili
Do złotego serduszka na szyi
Pieśń wieczorna myśliwego
Nadzieja
Żyć genialnie
Miłość bez spoczynku
Napomnienie
Troska
Kochanek w różnych postaciach
Żegluga
Przed sądem
Do księżyca
O, czemu dałeś nam głębię spojrzenia
Rozwaga
Wyprawa w góry Harzu zimą
Rybak
Śpiew duchów nad wodami
Posłannictwo poetyckie Hansa Sachsa
Moja bogini
Pieśń nocna wędrowca
Toż samo
O północy
Myśli nocne
Do Lidy
Bliskość
Do oddalonej
Granice człowieczeństwa
Boskość
Król olch
Śpiewak
Mignon
Tylko kto zna tęsknotę
Największa strata
Skąd myśmy się wzięli?
Samotność
Szczęście rozpoznane
Wybrany kamień
Usprawiedliwienie
Miejsce uświęcone
Nierówny związek
Miara czasu
Przestroga
Herzog Leopold von Braunschweig
Oraczowi
Grób Anakreonta
Rodzeństwo

Italia – Weimar
1786–1814

Amor jako malarz krajobrazu
Kupido
Spotkanie
Cisza morska
Szczęśliwy rejs
Bliskość kochanka
Nie każ mi mówić...
Harfiarz
Kto kupi bóstwa miłości?
Prządka
Nieprzystępna
Nawrócona
Rozstanie
Panicz i młynareczka
Legenda
Poszukiwacz skarbu
Uczeń czarnoksiężnika
Narzeczona z Koryntu
Bóg i bajadera
Nowy Amor
Alpy Szwajcarskie
Febus i Hermes
Zwierciadło Muzy
Wieńce
Święta Rodzina
Chińczyk w Rzymie
Pięknie coś odkryć samemu...
Kto z ludzi jest najszczęśliwszym?
Eufrozyna
Do wybranki
Do Liny
Do życzliwych
Syn Muz
Przypomnienie
Nad rzeką
Sonet
Natura z sztuką zdają się zwaśnione...
Dusza świata
Trwałość w zmienności
Wczesna wiosna
Zamek na górze
Rycerza Kurta wyprawa po narzeczoną
Szczurołap
Pociecha w płaczu
Skarga pasterza
Śpiew nocny
Iluzja
Epilog do Dzwonu Schillera
Dziewczyna mówi
Przestroga
Czeladnik złotnika
Joanna Sebus
Na wiejską nutę
Pozdrowienie
Pieśń majowa
Krajobraz
Wielka jest Diana Efeska
Wesołe towarzystwo z Weimaru
Wierny Eckart
Taniec szkieletów
Wędrujący dzwon
Ballada
Znalazłem
Gościnny stół
Nowy Kopernik
Propozycja
Problem
Źródło
Oryginałom
Własność
Bezwład
Teza, antyteza
Pokora
Nic z tego
Sztuka życia
Daremny trud
Warunek
Lata
Starość
Égalité
Zgromadzenie Narodowe
Przyjdzie pora, będzie rada
Dobrana para
Chłopczykiem byłem...
Chłopiec zamknięty...

 

Weimar 1815–1832

Szczęsna tęsknota
Gingo biloba
Tajemne pismo
Odnalezienie
Tajemnica
Pieśń artystów
Prooemion
Świat szeroki, życie bujne
Entoptyczne barwy
Atmosfera
Howardowi w hołdzie
Stratus ­
Cumulus
Cirrus
Nimbus
Ku rozwadze
W północny czas
Parabaza
Epirrema
Antepirrema
Co się godzi. Badaczowi kolorów
Zwyczajnie
Prawo mroku
A jednak. Fizykowi
Mędrcy i ludzie
Ideał
Wzrok za wzrok
Bezdroża
Nowoczesność
Przepis na życie
Ameryko, ty masz lepiej...
Doprawdy, wiersze są niby witraże
Wieczór przed św. Nepomucenem
Idylle Wilhelma Tischbeina
O moich rysunkach
Antyk 
Studia
Jednostka i wszechświat
Harfy Eola
Pojednanie. Do Pani Marii Szymanowskiej
Do Adama Mickiewicza wraz ze spisanym piórem
Patrząc na czaszkę Schillera
Zmrok z wysoka już opada
Do wschodzącego księżyca
Kiedy z mgieł się wyłaniają
Oblubieniec
Przesłanie

FAUST

Przypisanie
Prolog w teatrze

Prolog w niebie
 

Tragedii część pierwsza

Noc
Przed bramą
Pracownia
Pracownia
Piwnica Auerbacha
Kuchnia Czarownicy
Ulica
Wieczór
Spacer
Dom sąsiadki
Ulica
Ogród
Altanka
Las i jaskinia
Pokoik Małgorzatki
Ogród Marty
Przy studni
Międzymurze
Noc
Katedra
Noc Walpurgii
Sen Nocy Walpurgii
Pochmurny dzień. Pole
Noc. Otwarte pole
Więzienie


Biografia, metryki tekstów i objaśnienia
Alfabetyczny wykaz tytułów niemieckich
Alfabetyczny wykaz incipitów niemieckich
Indeks tytułów polskich

Ryciny

Rękopis Goethego z zasuszonymi liśćmi miłorzębu
Geheimster Wohnsitz (Najtajniejsze miejsce). Lawowany rysunek Goethego

Portety kobiet w życiu Goethego:
       Annette Katharina Schönkopf
       Friederike Elisebeth Oeser
       Friederike Brion
       Charlotte Sophie Henriette Buff
       Anna Elisabeth Schönemann
       Charlotte von Stein
       Christiane Vulpius
       Wilhelmine Herzlieb
       Marianne vo Willemer
       Ulrike von Levetzow

Portrety zaprzyjaźnionych z Goethem kompozytorów:
       Philipp Christoph Kayser
       Johann Friedrich Reichardt
       Carl Friedrich Zelter
Portret Goethego i 17 litografii Eugène Delacroix do francuskiego przekładu Fausta:
       Mefistofeles:
Od czasu do czasu odwiedzam chętnie starca...
       Faust: Widzę, biedny głupiec...
       Faust do Wagnera:
Ach, bo skrzydłom ducha...
       Wagner do Fausta:
Patrz, to pies, nie żaden duch
       Mefistofeles do Fausta:
Po co ten krzyk?
       Mefistofeles do Ucznia:
:...trzymaj się słów!
       Siebel:
Na pomoc! Piekło gorze!
       Faust:
Piękna panienko, czy wolno mi...
       Mefiistofeles do Marty i Małgorzaty:
Że tak znienacka tutaj wchodzę...
       Małgorzata (śpiewa): Spokoju nie mam wcale...
       Mefistofeles do Fausta: Tnij!
       Mefistofeles do Fausta: Znikajmy...
       Zły Duch do Małgorzatki: Ogarnia cię lęk!
       Mefistofeles di Fausta: Nie trzeba ci kija od miotły?
       Mefistofeles do Fausta: To widziadło, bez życia, fantom
       Faust do Mefistofelesa: Co one tam robią koło szubienicy?
       Mefistofeles do Fausta i Małgorzaty: Już! albo jesteście zgubieni
Rembrandt van Rijn: Uczony w swojej pracowni