| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
NA MOJE URODZINY

1850

 

Kiedy świt rozjaśniał ogród
I napływał falą ciepła,
Wiosna stała nad gałązką,
By wyrosła aż do nieba.

Jak błyszczały młode liście
W ten poranka piękny czas!
Dookoła kwiatów kiście,
Śpiewem się zanosił ptak.

Już południe, liście zwiędły,
I w gałęziach umilkł śpiew,
Burze szły i odchodziły,
Niemo stały rzędy drzew.

Wnet wieczorne zbledną zorze,
Kwiat opada, milkną pieśni,
A ja szumię i się modlę
Razem z drzewem: Bogu dzięki!

 

 


An meinem Geburtstage.