| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
SONETY DO ORFEUSZA

(1923)
Pisane w styczniu i lutym 1922

CZĘŚĆ PIERWSZA
Sonet I
Sonet II
Sonet III
Sonet IV
Sonet V
Sonet VI
Sonet VII
Sonet VIII
Sonet IX
Sonet X
Sonet XI
Sonet XII
Sonet XIII
Sonet XIV
Sonet XV
Sonet XVI
Sonet XVII
Sonet XVIII
Sonet XIX
Sonet XX
Sonet XXI
Sonet XXII
Sonet XXIII
Sonet XXIV
Sonet XXV
Sonet XXVI

CZĘŚĆ DRUGA
Sonet I
Sonet II
Sonet III
Sonet IV
Sonet V
Sonet VI
Sonet VII
Sonet VIII
Sonet IX
Sonet X
Sonet XI
Sonet XII
Sonet XIII
Sonet XIV
Sonet XV
Sonet XVI
Sonet XVII
Sonet XVIII
Sonet XIX
Sonet XX
Sonet XXI
Sonet XXII
Sonet XXIII
Sonet XXIV
Sonet XXV
Sonet XXVI
Sonet XXVII
Sonet XXVIII
Sonet XXIX